Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

Συναδέρφισα και συνάδερφε τα λάθη πλέον δεν συγχωρούνται!!!


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το επάγγελμά μας είναι δύσκολο από την φύση του. Την τελευταία δεκαετία όμως έχει γίνει πολύ δυσκολότερο.Δεν είναι μόνο η οικονομική αλλά και κοινωνική κρίση η οποία μαστίζει τη Χώρα,δεν είναι η ατελείωτη εισροή παράνομων μεταναστών,δεν είναι ότι έχει αλλάξει η φύση των εγκλημάτων προς το χειρότερο, αλλά ότι σε όλα αυτά η Αστυνομία παραμένει απέναντι από τα προβλήματα της έχοντας τα ίδια "μέσα" αντιμετώπισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ώς Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούμε ένα κομμάτι του κοινωνικού ιστού το οποίο δέχεται συνεχώς πλήγματα κι αυτή την περίοδο έχουμε την "τύχη" να διαθέτουμε στη Χώρα μία κυβέρνηση της οποίας το αυτί δεν ιδρώνει όταν ακούει για τα αμέτρητα προβλήματα μας και δεν προτίθεται να δώσει λύσεις σε αυτά.
Συνάδελφε και συναδέλφισα είναι στο χέρι μας να διαλέξουμε αντιπροσώπους που θα απαιτούν να ζούμε με περηφάνια μέσα στη Χώρα μας.Τα λάθη πλέον δεν συγχωρούνται...
Με ποια ψυχολογία συνάδελφοι ξεκινάμε την κάθε Υπηρεσία μας όλοι το ξέρουμε ,στο χέρι μας είναι όμως να το αλλάξουμε, να φύγουμε από την ανυποληψία της κυβερνήσεως και της κοινωνίας και να απαιτήσουμε σεβασμό.

Αλέξιος ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
Μέλος ΕΑΥΘ
Μέλος Ε.Μ.Α.Σ.
Υποψήφιος για τις επερχόμενες εκλογές της ΕΑΥΘ με το
ενωτικό ψηφοδέλτιο ΑΣΠΙΔΑ-Ε.Μ.Α.Σ.

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας - Τι ισχύει τελικά

Πριν από 14 μήνες (στο τεύχος 197 της «Σύγχρονης Αστυνομίας» μηνών Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017), είχα αναφερθεί στη αναστάτωση που είχε προκληθεί στους συναδέλφους για να
«προλάβουν» τότε -αφού κάποιοι τους είχαν τρομοκρατήσει-, να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία πριν την 01/01/2017 !!! Για κάποιους που έπεσαν τότε να με «φάνε» για τους δικούς τους λόγους, λέγοντας ότι τάχα θα αλλάξει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας και δεν ισχύουν αυτά που έγραφα, ήρθε η απάντηση. 
Μετά και από τις συναντήσεις της Ομοσπονδίας μας, η οποία είχε θέσει το  ζήτημα στην Υπουργό Εργασίας κα Αχτσιόγλου στις 26 Ιανουαρίου 2018 και εν συνεχεία δια υπομνημάτων, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείο Εργασίας κα Στέλλα Βρακά ενημέρωσε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα, θα ρυθμιστεί η εκκρεμότητα της μάχιμης 5ετίας χωρίς να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της προβλεπόμενης εισφοράς του ν.3865/2010 και ειδικότερα ότι για τους καταταγέντες έως 30/9/1990, δεν θα ζητηθούν εισφορές, ενώ για τους νεότερούς τους (από 1/10/1990 και εντεύθεν) το απαιτούμενο ποσό για την αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας θα μείνει το ίδιο, διαψεύδοντας οικτρά όσους ανεύθυνα και παραπλανητικά, υποστήριζαν το αντίθετο.
                Η Ένωση Αθηνών συνεχίζει απρόσκοπτα και χωρίς τυμπανοκρουσίες το έργο της και είναι δίπλα στους συναδέλφους – μέλη της, ενημερώνοντάς τους υπεύθυνα.
Προς επίρρωση όλων όσων έγραφα, επισυνάπτω ολόκληρο το κείμενο της προ 14 μηνών τοποθέτησής μου για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας.

                Τι προβλέπει η νομοθεσία για τη μάχιμη πενταετία

Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3865/2010 αναφέρει ότι: «Προκειμένου για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, (ΦΕΚ 210 Α ́), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ ́ του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α ́) και παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία».

Επισημαίνεται ότι, ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος ΔΕΝ τροποποίησε το καθεστώς που ίσχυε για τους πραγματικούς διπλούς χρόνους, όπως ο παραπάνω, αλλά για λόγους πληρότητας, θα πρέπει να αναμένουμε και τη σχετική εγκύκλιο από το Υπουργείο Εργασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα αλλάξει κάτι από τα ανωτέρω.

Για όσους συναδέλφους εισήλθαν με το σύστημα των Πανελλαδικών  Εξετάσεων και μέχρι την 31-12-2010:

Εφόσον αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία δικαιούνται σύνταξης με 35 χρόνια υπηρεσίας.
Χρόνος Σχολής + Έτη Υπηρεσίας = 35 χρόνια
35 χρόνια υπηρεσίας + 5 μάχιμης πενταετίας = 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας

Εφόσον δεν αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία για να δικαιούνται σύνταξης πρέπει να παραμείνουν 40 χρόνια στην υπηρεσία.
Χρόνος Σχολής + Έτη Υπηρεσίας = 40 χρόνια

              «Ευεργετική» η αναγνώριση της Μάχιμης Πενταετίας

Τόσο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών όσο και η Ομοσπονδία μας, από το έτος 2010 είχαν εκδώσει πολλαπλές ανακοινώσεις τονίζοντας τα πιθανά οφέλη της αναγνώρισης της Μάχιμης Πενταετίας. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος παραμένει η αναγνώριση της 5ετίας από τους αστυνομικούς. Η μάχιμη πενταετία είναι επιπλέον ευεργετική καθώς κατοχυρώνει χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και προσαυξάνει τις συντάξιμες αποδοχές. Σε κανέναν δεν πρέπει να διαφεύγει ο όρος του Μνημονίου περί αύξησης ορίων ηλικίας σύμφωνα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, για τον οποίο αγωνιστήκαμε στο παρελθόν. Κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει τον διαρκή αγώνα του συνδικαλιστικού μας κινήματος για την επέκταση αυτής της μάχιμης πενταετίας για όλους τους συναδέλφους, όπως και την μάχη που δόθηκε ώστε οι εισφορές για την αναγνώριση να μειωθούν στο καθεστώς που ισχύει σήμερα.

Η παραπληροφόρηση

Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνταν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες μια αναστάτωση για να «προλάβουν» όλοι να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία πριν την 01/01/2017 γιατί, «όπως λεγόταν», θα αυξανόταν το ποσό της αναγνώρισης, αφού τα πλασματικά χρόνια αυξάνονται με το νέο ασφαλιστικό νόμο!!!!

Τι ισχύει τελικά ;;;

Η πρόσφατη ασφαλιστική νομοθεσία (ν.4387/2016) προβλέπει ρητώς επαυξημένα ποσά εισφορών για τα ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ χρόνια, ήτοι 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Η μάχιμη πενταετία είναι πραγματικός χρόνος και όχι πλασματικός, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου. Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα οποιοσδήποτε μπορεί να προβεί στην αναγνώρισή της ή μη, σύμφωνα με τα προσωπικά του πιστεύω. Αν στο μέλλον ισχύσει άλλη νομοθεσία τούτο είναι άλλο ζήτημα και θα το δούμε όταν τροποποιηθεί.


Το ύψος του ποσού πόσο είναι και για πόσες δόσεις;;;

Η εκάστοτε αποζημίωση που λαμβάνουμε για την εργασία πέραν
του πενθημέρου * 20% και μέχρι 60 ισόποσες δόσεις
(12 μήνες χ 5 χρόνια = 60 δόσεις)

Μπορεί να εξοφληθεί η μάχιμη πενταετία εφάπαξ;


Όχι δεν μπορεί, γιατί κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η εφάπαξ αναγνώριση μπορεί να γίνει μόνον όταν κάποιος διαγραφεί  από το Σώμα υποβάλλοντας δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση.


Του Χύτα Κων/νου
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της 
Ένωσης Αθηνών

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Θα προκαταβάλλεται το 60% του ποσού των συναδέλφων που αποσπώνται σε Εβρο και νησιά Ανατολικού Αιγαίου για τις μεταναστευτικές ροές

 Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των συναδέλφων και του συνδικάτου μας.Εκδόθηκε την 28-3-2018 διαταγή του ΑΕΑ  με την οποία θα πιστώνεται στο λογαριασμό των συναδέλφων που αποσπώνται νησιά και Έβρο για μεταναστευτικές ροές το 60% του δικαιούμενου λαμβανομένου χρηματικού ποσού με την χορήγηση του ΦΠ και την αναχώρηση αυτού.

Επίδομα παιδιού 2018 - Πότε πληρώνεται η α' δόση


Αύριο Πέμπτη 29  Μαρτίου ο νεοσύστατος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ, πληρώνει την πρώτη δόση του  Επιδόματος Παιδιού, όπως θεσπίστηκε με το νόμο 4512/2018, για να στηρίξει την ελληνική οικογένεια.

Παρά τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα και τον μεταβατικό χαρακτήρα της τρέχουσας περιόδου, ο νεοσύστατος ΟΠΕΚΑ, με αίσθημα ευθύνηςαπέναντι στην κοινωνία και την αποστολή που ανέλαβε, εργάστηκε πυρετωδώς σε συνεργασία με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και εκπληρώνει τον στόχο του να καταβάλλει την πρώτη δόση του Επιδόματος Παιδιού αρκετά πριν το Πάσχα, διευκολύνοντας στο μέτρο που μπορεί τον προγραμματισμό της ελληνικής οικογένειας.

Συνολικά 727.265 οικογένειεςπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους της πρώτης δόσης 2018, έναντι 725.446 της πρώτης δόσης 2017. Δηλαδή πληρώνονται επιπλέον 1.819 οικογένειες.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πρώτης πληρωμής, το μέσο μηνιαίο επίδομα για το πρώτο δίμηνο του 2018 με βάση τη νέα, ενιαία αρχιτεκτονική που θεσπίστηκε τον περασμένο Ιανουάριο από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι κατά 43% υψηλότερο τουμέσου μηνιαίου επιδόματος που εισέπραξαν οι δικαιούχοι την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σημειώνεται πως η σύγκριση έγινε στο 100% του μηνιαίου ποσού και για το 2018 και για το 2017, με τις απαραίτητες αναγωγές.

Η συνολική δαπάνη είναι πάνω από 161 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 136,2 εκ. ευρώ αφορούν την πρώτη δόση του Επιδόματος Παιδιού 2018, ενώ τα 25,2 εκ. ευρώ αφορούν αναδρομικά προηγουμένων ετών, κυρίως από το 2017 για 43.536 οικογένειες. Τα αναδρομικά προέκυψαν από την εκκαθάριση της μεγάλης πλειοψηφίας των εκκρεμών περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Υπενθυμίζεται πως τώρα πληρώνεται ολόκληρο το ποσό στο 100% (και όχι το 50% όπως συνέβαινε στο παρελθόν) του Α’ διμήνου – Ιανουάριος και Φεβρουάριος – το οποίο δίνεται ως προκαταβολή με βάση τα στοιχεία αιτήσεων Α21 του έτους 2017 και σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν πέρυσι.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Α21, όπου θα υποβάλλονται ψηφιακά οι αιτήσεις για το Επίδομα Παιδιού, με νέα απλούστερη διαδικασία, θα είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους το δεύτερο 15ήμερο του Απριλίου.

Η αυτοματοποιημένη λειτουργία της νέας πλατφόρμας θα στηρίζεται σε ηλεκτρονικές διαδικασίες και αυτόματες διασταυρώσεις. Η επεξεργασία των αιτήσεων και συνολικά η διαδικασία θα επισπευσθεί σημαντικά. Μετά την υποβολή της φετινής αίτησης Α21, θα αντιμετωπίζονται πλέον άμεσα, λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας, γραφειοκρατικές αρρυθμίες και αστοχίες, όπως για παράδειγμα ΑΜΚΑ και ΑΦΜ που δεν ταυτοποιούνται στο ίδιο πρόσωπο δικαιούχου.

Το Επίδομα Παιδιού θα πληρώνεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις. Στις επόμενες δόσεις θα ενσωματωθούν τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης που θα υποβληθεί το 2018 και θα αφορά στα εισοδήματα του 2017, ώστε να προκύψουν οι τυχόν απαραίτητοι συμψηφισμοί.

Όπως έχει επισημάνει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το 2018 είναι έτος αφιερωμένο στο παιδί. Το σύνολο των 315 εκ. ευρώ, που εξοικονομήθηκαν από τις δαπάνες των υπουργείων αποδίδεται στο παιδί: 260 εκ. για τα οικογενειακά επιδόματα που αυξάνουν κατά 40% τον συνολικό προϋπολογισμό, 40 εκ. για τα σχολικά γεύματα και 15 εκ. για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ήδη με την πρώτη πληρωμή του Επιδόματος Παιδιού, αποδεικνύονται στην πράξηοι σημαντικές αυξήσεις, που φτάνουν έως και 110% του οικογενειακού επιδόματος για το 92% των δικαιούχων οικογενειών.

Πηγή : opeka.gr

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Καλώς ήρθατε κ. πρωθυπουργέ

                                                             
Επειδή ΔΥΣΤΥΧΩΣ κανένας δεν θα βρεθεί να σας  ενημερώσει σχετικά με τα δρώμενα που αφορούν την Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, θα μου επιτρέψετε να σας πω πως:
1.Λείπουν από την πόλη μας 1300 Αστυνομικοί, που εξαφανίστηκαν με τον νόμο 4249/2014,τον οποίο είχατε πει πως θα τον καταργούσατε και θα επαναφέρατε τις κενές οργανικές αλλά δεν το πράξατε. Αποτέλεσμα ο μ.ο. ηλικίας του μάχιμου προσωπικού να είναι άνω των 37 ετών.
2.Η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών ΑΠΕΤΥΧΕ διότι βασίστηκε σε μελέτες που ουδεμία σχέση είχαν με τα πραγματικά δεδομένα, σε αρκετές περιπτώσεις επικράτησε η άποψη των τοπικών αρχόντων, όπως βουλευτών, δημάρχων, τα κτίρια που στεγάζουν τις αστυνομικές υπηρεσίες είναι στην πλειονότητά τους ακατάλληλα στερούμενα παντελώς στοιχειωδών κανόνων ασφάλειας και υγιεινής όχι μόνο για τους αστυνομικούς αλλά και για τους προσερχόμενους σε αυτά πολίτες και φυσικά δεν εξοικονομήθηκε για την αστυνόμευση υπέρ του πολίτη  ούτε το 20% του προσωπικού που προβλεπόταν. Επίσης υπάρχουν Υπηρεσίες που δεν έχουν ούτε καν ένα υπηρεσιακό όχημα.
3.Συνάδελφοι εξακολουθούν να εκτελούν με την σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης ΠΑΡΑΝΌΜΩΣ υπηρεσία σκοπού εντός ιδιωτικού ή υπηρεσιακού οχήματος, εντός πολυκατοικιών εν είδει  θυρωρού στερούντος οποιουδήποτε νομοθετημένου κανόνα υγιεινής και  ασφαλείας.
4.Τα λειτουργικά οχήματα είναι είδος προς εξαφάνιση, πόσο να αντέξει ένα όχημα που κινείται ασταμάτητα 24ώρες το 24ωρο!
Η  ΓΑΔΘ έχει να εφοδιασθεί με νέο καινούριο όχημα από το 2009,ενώ υπάρχουν ακόμα οχήματα 20ετίας. Οι δε ευθύνες για το ποιος φταίει για αυτό μεταφέρονται μπαλάκι από τον Άννα στον Καϊάφα.  
5.Κάθε επίσκεψή σας  στην πόλη μας ΣΤΕΡΕΙ από τους πολίτες της το αναφαίρετο δικαίωμά τους της προστασίας της ζωής τους και της περιουσίας τους, διότι ελλείψει προσωπικού, σχεδόν άπαντες οι μάχιμοι διατιθέμαστε για μέτρα που σχετίζονται με εσάς.
6.Η επίσκεψή σας, στερεί τον μάχιμο αστυνομικό από τον πολίτη όχι μόνο κατά την διαμονή σας αλλά και τις άλλες μέρες,διότι όπως ίσως γνωρίζετε δεν προβλέπεται χρηματική αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση, αλλά μόνο χορήγηση επιπλέον  ημερήσιων αναπαύσεων, που λαμβάνονται φυσικά  μετά την αποχώρησή σας. Αυτό γίνεται μόνο σε λίγες αστυνομικές υπηρεσίες, διότι υπάρχει, ελλείψει προσωπικού, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ των προβλεπόμενων μηνιαίων  αναπαύσεων, ποσό δε μάλλον αυτών που προκύπτουν εξτρά!
7.Παρόλο που είναι εγκαίρως γνωστή η επίσκεψή σας, τα μέτρα ανακοινώνονται σχεδόν ΠΑΝΤΑ την τελευταία στιγμή, ή μεταβάλλονται συνεχώς προκαλώντας δυσφορία στο προσωπικό, δημιουργώντας ταυτόχρονα πολλά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, εις βάρος του πολίτη όπως και στις οικογενειακές μας υποχρεώσεις. Επίσης η διοικητική μέριμνα είναι ανύπαρκτη.
8.Προκαλεί εύλογη απορία πώς ενώ ξαφνικά βρίσκονται χρήματα για να καλυφθεί το κόστος των μετακινήσεων τον προερχόμενων από εκτός της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης συναδέλφων, την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν χρηματικοί πόροι:
-για να αγοραστούν στολές, υποδήματα  για το προσωπικό.
- για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
-για να εφοδιάζουμε τα οχήματά μας με καύσιμα.
-για αγορά εφοδίων που σχετίζονται με την υγιεινή και την ασφάλειά μας, όπως γάντια, αντισηπτικά, μάσκες
-για απολύμανση των κρατητηρίων και των οχημάτων.
- για να αγοράσουμε ελαστικά και ανταλλακτικά για τα οχήματα.
-για επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του Ιουλίου 2012,όπως επιτάσσει η ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ και ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ απόφαση του Σ.τ.Ε. την οποία εσείς όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση αγνοήσατε.
Την ίδια στιγμή ΠΑΡΑΝΌΜΩΣ νομοθετήσατε νέο μισθολόγιο που έφερε όπως  όλοι διαπιστώσαμε νέες μειώσεις στους μισθούς μας, ειδικά στους καταταγέντες προ του 1993 συναδέλφους.
Ευελπιστώ,όπως και όλοι οι συνάδελφοι στην επόμενη επίσκεψή σας στην πόλη μας, να μεριμνήσετε ώστε να λυθούν επιτέλους κάποια από τα ζητήματα που προαναφέρονται.
Αλέξανδρος ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ
Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ.Θ. στην ΠΟΑΣΥ
Υπηρετών Ομάδα ΖΗΤΑ
Μέλος Ενωτικής Μαχητικής Αστυνομικής Συσπείρωσης (Ε.Μ.Α.Σ.)

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ:


Τόσο εύκολο να το εκφράζεις τόσο δύσκολο να το υπηρετείς. 
Κυριες και κυριοι συναδελφοι ,ο συνδικαλισμος στην Ελλαδα ειναι κατι σαν το χρηματιστηριο.Μπορει να μην ασχοληθηκαν ολοι με αυτο, ομως ολοι γνωριζουν πως λειτουργει.
Εδω και δεκαετιες στην Ελλαδα, ο συνδικαλισμος λειτουργησε προς οφελος των πολιτικων κομματων που κατα καιρους κυβερνησαν αυτον τον τοπο,με απωτερο σκοπο τον ελεγχο των διαφορων κοινωνικων ομαδων,εξυπηρετωντας τα συμφεροντα των λιγων.
Ειδικοτερα στο Σωμα της ΕΛ.ΑΣ. ,οπως ολοι γνωριζετε, ο συνδικαλισμος διαχωριστηκε σε Αξιωματικους και κατωτερο προσωπικο, τηρωντας εξ ολοκληρου τη ρηση "διαιρει και βασιλευε".
Κυριες και κυριοι συναδελφοι, εαν πραγματικα θελουμε τον συνδικαλισμο ως μεσω διαπραγματευσης ,προκειμενου να υλοποιησουμε τους στοχους-αιτηματα μας ,ως κοινωνικη ομαδα, θα πρεπει να αλλαξουμε την αντιληψη μας και τον τροπο προσεγγισης αυτου.
Ελπίζω μετά το τέλος της επερχόμενης εκλογικής διαδικασίας , κερδισμένοι να βγούμε όλοι μας κι όχι συγκεκριμένα πρόσωπα που καιρό τώρα έχουν προσδεθεί σε καρέκλες ευλογώντας τα γένια τους, προσποιούμενοι ότι βρίσκονται κοντά στο συνάδελφο.
Αλέξης Θεοδοσιάδης , 
μέλος Ε.Μ.Α.Σ. , 
υπηρετών Δ.Α.Θ./ Υποδ.Αντιμ. Αθλητ. Βίας

Νέα διαταγή για μετακινήσεις αστυνομικών - Δείτε ποιες Υπηρεσίες θα ενισχυθούν


Συνάδελφοι, με την υπ' αριθμ. 6001/7/5717-Δ από 27.03.18 του Α.Ε.Α από 01.04.18 έως 31.10.18 το Α.Τ Μυκόνου ενισχύεται με 10 αστυνομικούς και το Α.Τ Θήρας με 10 αστυνομικούς (οι 7 ήταν και την χειμερινή περίοδο), τo Α.Τ Αερολιμένα Ρόδου με 10 αστυνομικούς, το Α.Τ Αερολιμένα Ηρακλείου με 12 αστυνομικούς, το Α.Τ Αερολιμένα Κέρκυρας με 6 αστυνομικούς , το Α.Τ Αερολιμένα Χανιών με 6 αστυνομικούς.
Για τις ανωτέρω Υπηρεσίες αλλά και τις υπόλοιπες θα ακολουθήσει νεότερη διαταγή για την ενίσχυση τους με μόνιμους αλλά και με δοκίμους αστυνομικούς.
Μέτα το Πάσχα το Σωματείο θα προβεί σε ενέργειες για το ζήτημα αυτό ώστε να επιτύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση για όλα τα νησιά των Κυκλάδων!!!!
ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Α.Υ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

ΠΙΝAΚΑΣ: Διαταγή για την επιλογή 60 αστυνομικών προκειμένου να αποσπαστούν σε Πρεσβείες

Σύμφωνα με την υπ ' αριθμ. 600762 (Pol) διαταγή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος προκηρύχθηκε η διαταγή για την επιλογή 60 αστυνομικών προκειμένου αποσπασθουν στο Υπ. Εξ. για συνδρομή στη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων στις κάτωθι Πρεσβείες - Προξενεία ως ακολουθως:
Φωτογραφία του χρήστη Ενημέρωση για τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Φωτογραφία του χρήστη Ενημέρωση για τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Πηγή : policenet.gr

Εγκύκλιος για την εισαγωγή Αστυνομικών στη Σ.Α.Ε.Α. μέσω πανελληνίων έτους 2018Σας παραθέτουμε την υπ 'αριθμ. Φ.251/44339/Α5 από 16-03-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και την σχετική διαταγή του Α.Ε.Α. που αφορά την εισαγωγή Αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 , μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους την εγκύκλιο και την διαταγή του Αρχηγείου :

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κοινή Υπουργική Απόφαση 8002/1/520γ - ΦΕΚ 1021/Β/21-3-2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου (πτητικό, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., δυτών υποβρυχίων διασώσεων, καταδυτικό, Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων
που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων) που καταβάλλονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 8002/1/520γ

ΦΕΚ 1021/Β/21-3-2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου (πτητικό, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., δυτών υποβρυχίων διασώσεων, καταδυτικό, Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων) που καταβάλλονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. ΣΤ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74) και του άρ. 34 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2001/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α΄57).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ186/10.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
9. Την υπ’ αριθμ. 8000/1/2017/133-δ΄/4-12-2017 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 9.619.748,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2018 και για κάθε ένα από τα επόμενα, σε βάρος του ΚΑΕ 0434 του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» και ύψους 835.386,44 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2018 και για κάθε ένα από τα επόμενα, σε βάρος του ΚΑΕ 0434 του Ε.Φ. 07-420 «Πυροσβεστικό Σώμα», οι οποίες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται στους Προϋπολογισμούς Εξόδων των αντίστοιχων ετών των ιδίων ως άνω Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών και βρίσκονται εντός ορίων του εγκριθέντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πτητικό επίδομα εξαμήνου
1. Το πτητικό επίδομα εξαμήνου χορηγείται στους Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόχους πτυχίου επαγγελματία χειριστή αεροσκαφών-ελικοπτέρων ή χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών-ελικοπτέρων που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), σύμφωνα με τη νομοθεσία που τη διέπει, όταν συμπληρώσουν τριάντα (30) ώρες πτήσης σε ένα (1) εξάμηνο ως χειριστές αεροσκαφών ή ελικοπτέρων που ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα ή σε συνεργαζόμενους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού και ως εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με αεροσκάφη ή ελικόπτερα, ανεξάρτητα εάν αυτά ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Το ίδιο επίδομα χορηγείται και στους Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόχους πτυχίου προσωπικού συντήρησης αεροπορικού υλικού που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την Υ.Π.Α. ή πτυχίου μηχανοσυνθέτη ή μηχανικού αεροσκαφών ή πτυχίου ηλεκτρονικού συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών ή άλλης ειδικότητος αεροσκαφών και ελικοπτέρων από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών και ελικοπτέρων, συντονιστές πυρκαγιών, χειριστές ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης) και ιπτάμενοι διασώστες οι οποίοι επιχειρούν με χρήση βαρούλκου, όταν αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις ως απαραίτητα μέλη πληρώματος και συμπληρώνουν τριάντα (30) ώρες πτήσης σε ένα (1) εξάμηνο με αεροσκάφη ή Ε/Π της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή συνεργαζόμενους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
2. Το ποσό του εξαμηνιαίου πτητικού επιδόματος καθορίζεται για κάθε κατηγορία ιπτάμενου αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού στο ύψος του χορηγούμενου επιδόματος στο ιπτάμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ.841/26/38463 Σ.7925 από 20.05.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1762) με την αντιστοιχία κατά κατηγορία ως εξής:
α. Οι κατηγορίες (Β1) - (Β2) - (Β3) - (Β4) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχούν στις κατηγορίες (Β1) - (Β2) - (Β3) - (Β4) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού που ίπτανται με αεροσκάφη και Ε/Π οποιουδήποτε τύπου και υπηρετούν στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν δε συμπληρώσει αριθμό ωρών πτήσεως με αεροσκάφη ή ελικόπτερα που ισοδυναμεί αντίστοιχα με 1.500, 1.200, 800 και 500 ώρες πτήσεως με αεριωθούμενα αεροσκάφη πολεμικού τύπου. Η αναγωγή σε ώρες πτήσεως με αεριωθούμενο αεροσκάφος πολεμικού τύπου γίνεται με πολλαπλασιασμό των ωρών, με τους εξής συντελεστές:
1) Ώρες αεριωθούμενου αεροσκάφους πολεμικού τύπου: 1,00.
2) Ώρες αεριωθούμενου ή TURBOPROP αεροσκάφους εκπαιδευτικού τύπου σταθερών πτερύγων με ικανότητα εκτέλεσης ακροβατικών ελιγμών και περιδινήσεων: 0,50.
3) Ώρες αεριωθούμενου, ελικοφόρου μεταφορικού αεροσκάφους, ναυτικής συνεργασίας, πυροσβεστικού αεροσκάφους και ελικοπτέρου (βάρους πάνω από 4.000 Kgr όταν αυτά είναι κενά): 0,30.
4) Ώρες αεριωθούμενου ελικοφόρου μεταφορικού αεροσκάφους, πυροσβεστικού, Ε/Π (βάρους κάτω των 4.000 Kgr) ψεκαστικών και ελικοφόρων εκπαιδευτικών: 0,28.
Στην κατηγορία (Β3) εκτός των παραπάνω ανήκουν και οι ιπτάμενοι που είναι τοποθετημένοι ή προσκολλημένοι σε πυροσβεστικά αεροσκάφη σταθερών πτερύγων, που επιχειρούν υδροληψία από θάλασσα ή λίμνη, εφόσον ίπτανται με αυτά.
Οι ιπτάμενοι των Ε/Π SUPER PUMA εντάσσονται στην κατηγορία (Β4) μέχρι τη συμπλήρωση 599 ωρών επί του τύπου. Από 600 ώρες πτήσεως επί του τύπου και άνω εντάσσονται στην κατηγορία Β3 και για την ένταξη τους σε μεγαλύτερη κατηγορία της (Β3) θα ισχύει ο συντελεστής αναλογίας ωρών πτήσεως, αναλόγως του τύπου αεροσκάφους ή ελικοπτέρου που ίπτανται.
β. Η κατηγορία (Δ1) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (ΔΙ) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη (δικινητήρια, πολυκινητήρια) βάρους πάνω από 4.000 Kgr όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.
γ. Η κατηγορία (Δ2) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Δ2) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι, εφόσον ίπτανται με ελικόπτερα πάνω από 4.000 Kgr, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.
δ. Η κατηγορία (Δ3) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Δ3) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα κάτω των 4.000 Kgr, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα. Επίσης σε αυτή την κατηγορία ανήκουν Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι, μηχανικοί πτήσεων, που έχουν ορισθεί ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 1.500 ώρες πτήσεως και άνω, καθώς και Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος, μηχανικοί πτήσεων, που έχουν ορισθεί ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 2.000 ώρες πτήσεως και άνω.
ε. Η κατηγορία (Δ4) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Δ4) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος, ιπτάμενοι χειριστές, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα βάρους πάνω από 4.000 Kgr, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.
στ. Η κατηγορία (Δ5) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Δ5) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος ιπτάμενοι χειριστές, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα βάρους κάτω από 4.000 Kgr, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.
ζ. Οι κατηγορίες (Ε1) - (Ε2) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχούν στις κατηγορίες (Ε1) - (Ε2) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι (Ε1) και Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος (Ε2), κάτοχοι πτυχίου προσωπικού συντήρησης αεροπορικού υλικού που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την Υ.Π.Α. ή πτυχίου μηχανοσυνθέτη ή μηχανικού αεροσκαφών ή πτυχίου ηλεκτρονικού συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών ή άλλης ειδικότητος αεροσκαφών και ελικοπτέρων από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όταν αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, συντονιστές πυρκαγιών, χειριστές ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης) και ιπτάμενοι διασώστες οι οποίοι επιχειρούν με χρήση βαρούλκου. Οι ανωτέρω Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι κατηγορίας Ε1 και Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος της κατηγορίας Ε2 εντάσσονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, και με ανώτερη τη Δ3, κάθε φορά που συμπληρώνουν 500 ώρες πτήσεως.
η. Η κατηγορία (Η) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Η) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ιπτάμενοι χειριστές, που φοιτούν σε Αεροπορικές Σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού (αρχική εκπαίδευση).

Άρθρο 2
Πτητικό επίδομα 18μήνου
1. Το πτητικό επίδομα 18μήνου χορηγείται στους Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος τεχνικούς, που κατέχουν πτυχίο προσωπικού συντηρήσεως αεροπορικού υλικού που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) ή πτυχίο μηχανοσυνθέτη ή μηχανικού αεροσκαφών ή πτυχίο ηλεκτρονικού συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συστημάτων (AVIONICS) αεροσκαφών αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής, που ίπτανται σε δοκιμαστικές ή άλλες διατεταγμένες αποστολές ή υπηρεσίες που απαιτούν την παρουσία τους κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς και ως εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με αεροσκάφη ή ελικόπτερα, ανεξάρτητα εάν αυτά ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα, όταν συμπληρώσουν τριάντα (30) ώρες πτήσης μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες.
2. Το ποσό του 18 μηνιαίου πτητικού επιδόματος καθορίζεται για κάθε κατηγορία ιπτάμενου αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού στο ύψος του χορηγούμενου επιδόματος στο ιπτάμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ.841/26/38463 Σ.7925 από 20.05.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1762) με την αντιστοιχία κατά κατηγορία ως εξής:
α. Η κατηγορία (II) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (II) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι.
β. Η κατηγορία (12) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (12) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 3
Τρόπος καταβολής πτητικού επιδόματος
Το πτητικό επίδομα (εξαμήνου και 18μήνου) καταβάλλεται στους δικαιούχους ως ακολούθως:
α. Το μισό, μόλις συμπληρωθούν δέκα (10) ώρες πτήσης ή το 1/10 του μισού για κάθε μία από τις δέκα (10) πρώτες ώρες πτήσεως.
β. Το άλλο μισό, μόλις συμπληρωθούν οι είκοσι (20) υπόλοιπες ώρες πτήσεως ή το 1/20 του μισού για κάθε ώρα πτήσεων πέραν των δέκα (10) πρώτων ωρών πτήσεως κάθε εξαμήνου ή 18μήνου.
γ. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για χειριστές, τεχνικούς ή άλλα μέλη πληρώματος της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος που πεθαίνουν ή τραυματίζονται λόγω αεροπορικού ατυχήματος, που συμβαίνει σε διατεταγμένη πτήση, καταβάλλεται ολόκληρο το πτητικό επίδομα του 6μήνου ή 18μήνου, ανεξάρτητα από τις ώρες πτήσης που πραγματοποίησαν σε αυτό.
δ. Για τις πέραν των τριάντα (30) ωρών πτήσεις μέσα σε κάθε εξάμηνο ή 18μηνο, κατά περίπτωση, δεν καταβάλλεται πτητικό επίδομα.
ε. Σε περίπτωση προαγωγής των δικαιούχων πτητικού επιδόματος ή αλλαγής κατηγορίας μέσα στο ίδιο εξάμηνο ή 18μηνο, το πτητικό επίδομα υπολογίζεται με ποσοστό, ανάλογα των ωρών πτήσεως που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε βαθμό ή κατηγορία δικαιούχου.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά καταβολής πτητικού επιδόματος
Για την καταβολή του πτητικού επιδόματος στους δικαιούχους απαιτείται προσκόμιση ατομικής βεβαίωσης της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας, που περιλαμβάνει τον αριθμό των ωρών πτήσεως που πραγματοποίησε ο δικαιούχος, καθώς και την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Άρθρο 5
Εξάμηνα - Δεκαοκτάμηνα
Για την καταβολή του πτητικού επιδόματος, ως εξάμηνο νοείται η χρονική περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου και από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ενώ ως 18μηνο νοείται η χρονική περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και από 1 Ιουλίου του επόμενου έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους.

Άρθρο 6
Επιδόματα Ε.Κ.Α.Μ. - Ε.Μ.Α.Κ. - δυτών υποβρυχίων διασώσεων - καταδυτικό
1. Το μηνιαίο επίδομα που χορηγείται στο προσωπικό της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας της Ελληνικής Αστυνομίας (Ε.Κ.Α.Μ.), στο προσωπικό της Ειδικής Μονάδας Αποκατάστασης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) και στους δύτες υποβρυχίων διασώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο ποσό των εκατόν σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (141,92€) μηνιαίως.
2. Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται και σε δικαιούχους που απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι τρεις (3) μήνες, όταν η αποχή οφείλεται σε νοσηλεία ή πάθηση ή αναρρωτική άδεια λόγω τραυματισμού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στα αντικείμενα αυτά. Αποχή από τα καθήκοντα για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εφόσον διαρκεί περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, συνεπάγεται τη διακοπή του επιδόματος.
3. Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις Ε.Μ.Α.Κ. και είναι πτυχιούχοι υποβρύχιοι καταστροφείς ή πτυχιούχοι της Σχολής Αυτοδυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, χορηγείται ειδικό καταδυτικό επίδομα, ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€) μηνιαίως.
4. Το επίδομα καταβάλλεται κάθε εξάμηνο, εφόσον πραγματοποιήσουν το εξάμηνο αυτό σωρευτικά:
α) Δύο καταδύσεις σε βάθος 25 μέτρων με παραμονή στο βυθό επί δέκα λεπτά.
β) Δύο ημερήσιες υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων.
γ) Δύο νυχτερινές υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων.
5. Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται ξεχωριστά με βάση τα οριζόμενα κριτήρια και δεν μπορούν να συμψηφιστούν.

Άρθρο 7
Επίδομα Μ.Α.Τ.
1. Στο προσωπικό που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Αστυνομικών Επιχειρήσεων χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών (Μ.Α.Τ.), το ύψος του οποίου στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) μηνιαίως.
2. Το επίδομα της παραγράφου 1 χορηγείται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στο προσωπικό των Διμοιριών Υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας.

Άρθρο 8
Επίδομα ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών και συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων
1. Στο προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες και ομάδες, οι οποίες προβλέπονται από το π.δ. 357/1986 (Α΄ 157) και το π.δ. 178/2014 (Α΄ 281), με την ειδικότητα του ανιχνευτή ή εξουδετερωτή βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών χορηγείται μηνιαίο επίδομα, το ποσό του οποίου καθορίζεται ανάλογα με τον κατεχόμενο βαθμό, ως ακολούθως:

ΒΑΘΜΟΣ      ΠΟΣΟ
Αστυνομικός Διευθυντής 1.000 €
Αστυνομικός Υποδιευθυντής 920 €
Αστυνόμος Α΄ 900 €
Αστυνόμος Β΄ 850 €
Υπαστυνόμος Α΄ 850 €
Υπαστυνόμος Β΄ 850 €
Ανθυπαστυνόμος 800 €
Αρχιφύλακας 780 €
Υπαρχιφύλακας 650 €
Αστυφύλακας 600 €

2. Το επίδομα της παραγράφου 1 χορηγείται στο ίδιο ως άνω ποσό και στους συνοδούς σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1α του ν. 1024/1980 (Α΄ 47) και το άρθρο 62 παρ. 5 περ. α του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263).
3. Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται και σε δικαιούχους που απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι τρεις (3) μήνες, όταν η αποχή οφείλεται σε νοσηλεία ή πάθηση ή αναρρωτική άδεια λόγω τραυματισμού κατά τη διάρκεια επέμβασης για επισήμανση ή εξουδετέρωση ή καταστροφή εκρηκτικού μηχανισμού ή αυτοσχέδιας βόμβας ή κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στα αντικείμενα αυτά. Αποχή από τα καθήκοντα για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εφόσον διαρκεί περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, συνεπάγεται τη διακοπή του επιδόματος.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε απόφαση που καθορίζει διαφορετικά το ύψος, τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των προβλεπομένων στην παρούσα επιδομάτων.

Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018

Πηγή : e-nomothesia.gr

Πόθεν έσχες - Πώς θα κάνετε τη δήλωση

Η ηλεκτρονική πλατφόρα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες άνοιξε κι έτι από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως 31η Μαρτίου 2019  θα πρέπ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις